Benoeming Joost Spithoven als bestuurder energiecoöperatie

In het kader van de bestuurlijke organisatie van de energiecoöperatie in Rivierenland is Joost Spithoven benoemd als bestuurder van het Coöperatief Energie Dienstenbedrijf Rivierenland B.U. (afgekort EDBR). Met de huidige bestuurders van het EDBR heeft hij het afgelopen jaar gewerkt aan de voorbereiding van de transformatie van het EDBR naar de Coöperatie Energie Samen Rivierenland U.A. (afgekort ESR). Met ESR als regionale organisatie wordt nadrukkelijk ingespeeld op de energietransitie in Rivierenland. Naast het professioneel werkapparaat en bestuur wordt ook overgegaan tot de aansluiting van de lokale energiecoöperaties, die als leden de algemene vergadering van de nieuwe coöperatie vormen. Met de leden gaan afspraken gemaakt worden om het in hun lokale opereren rond de energietransitie waar nodig met informatie, kennis of werkcapaciteit te ondersteunen.

%d bloggers liken dit: