Alertief heeft een nieuwe website!

Samen met de fotograaf van Meneer Janssen https://www.meneerjanssen.com/en de webbouwers van TwinDigital https://twindigital.nl/ heeft Joost Spithoven de afgelopen maanden de basis gelegd voor de nieuwe website van Alertief. Met deze nieuwe site wil Joost Spithoven vooral duidelijk maken hoe hij vanuit Alertief inspeelt op de vraagstukken, waar organisaties in hun dynamische omgeving mee van doen hebben. Het is een eigentijdse site met beeldmateriaal, een strakke vormgeving, korte samenhangende teksten en informatie in blogs en artikelen. Overzichtelijk, goed toegankelijk en met een heldere routering.

Vanzelfsprekend wordt in de tekst aandacht besteed aan het vitaliseren van de talenten en de energie van professionals in organisaties. Hierin komt het gedachtengoed terug, zoals dat door Joost Spithoven is uiteengezet in het inspiratieboek ‘Vitaliseren van sociaal kapitaal in Nederland’.

Op de website staan ook de namen vermeld van partners, waarmee er -vanuit Alertief- wordt opgetrokken om tot een netwerkorganisatie te komen. Deze netwerkorganisatie gaat zich bezighouden met het oppakken van maatschappelijke vragen en uitdagingen, die nog niet zijn doorgekomen bij overheden en andere organisaties.

Wilt u zich uitspreken over deze nieuwe website? Wat u aanspreekt of wat u mist? Maak vooral gebruik van de contactpagina op www.alertief.nl

%d bloggers liken dit: