Aftreden als bestuursvoorzitter Energiecoöperatie ESR

Per 1 juli 2023 is Joost Spithoven teruggetreden als voorzitter van de regionale Energiecoöperatie Energie Samen Rivierenland. In het eerste half jaar van 2023 heeft hij zich met name ingespannen om het mogelijk te maken dat de lokale energiecoöperaties eCoBuren en Vrijstad Culemborg lid zouden worden van de ESR. Dit naar aanleiding van hun verzoek tijdens de Algemene vergadering van 12 december 2022.
De eerste maanden in 2023 is er intensief overleg gevoerd over de ledenovereenkomst. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten als het gaat om onder meer de hoogte van het entreegeld, het afschaffen van provisies en de wijze van over en weer acquireren. Op de Algemene vergadering van 8 juni 2023 is de nieuwe ledenovereenkomst vastgesteld en zijn beide lokale energiecoöperaties lid geworden.
De ESR gaat op basis van de met de leden opgestelde koers (‘Waar staan wij voor en waar gaan wij voor!’) door om met verschillende partners te bouwen aan een energiesysteem, waarbij duurzame energie lokaal wordt opgewekt, verdeeld en gebruikt èn waarin iedereen kan participeren.

%d bloggers liken dit: