Afronding opdracht kwartiermaker gebiedsgericht werken Alphen aan den Rijn

Recent heb ik de laatste hand gelegd aan de afronding van mijn opdracht als kwartiermaker gebiedsgericht werken bij Alphen aan den Rijn. Daar heb ik in de periode februari 2022 – februari 2024 het meer van buiten naar binnen werken op twee manieren vorm weten te geven. Via de inzet van gebiedstafels voor complexe maatschappelijke vraagstukken op buurtniveau en door het invullen van gebiedsagenda’s met inwoners voor een betere leefomgeving in de zeven dorpen en vier wijken. Met een klein procesregieteam zijn de zeven stappen doorlopen van de gebiedscyclus. Belangrijk waren de inwonersavonden, waarmee aan de doelen van leefomgeving met inbreng van de inwoners concreet inhoud gegeven kon worden. De vaststelling daarvan vindt plaats in de gemeenteraad op 28 maart 2024. Voor de kern Aarlanderveen is intensief met de inwoners gewerkt aan het opstellen van de dorpsvisie Aarlanderveen. Daar spelen een aantal venijnige maatschappelijke vraagstukken, die zijn vertaald naar vijf thema’s, die verder uitgewerkt gaan worden in een gebiedsprogramma.
In de Edelstenenbuurt is geëxperimenteerd met het Prototype van de Design Sprint om stedelijke vraagstukken op buurtniveau informatie-gestuurd met partners zo duurzaam mogelijk sneller en effectiever op te pakken. Het instrument biedt kansen om met samenhangende interventies vanuit het sociale en fysieke domein de buurt samen met de inwoners te verbeteren.

%d bloggers liken dit: