‘Hoe vitaal zijn die Culemborgers eigenlijk?”

Nieuw wensbeeld Culemborg: vitale, betrokken en eigenzinnige stad

Cocreatie Culemborg maakt zich sterk voor het verwezenlijken van dit wensbeeld. Als rechtgeaarde autochtoon weet ik dat Culemborgers eigenzinnig zijn en in de regel wel betrokken. Maar hoe vitaal zijn wij als plaatselijk volkje?

Sociaal kapitaal en identiteit als bindende factoren

In de vitale samenleving voorzien mensen op eigen kracht in hun bestaan. Daarnaast bestrijkt het zelforganiserende vermogen van mensen tevens het met elkaar organiseren van de samenredzaamheid.  ‘Sociaal kapitaal’ vormt een belangrijke factor in de vitale samenleving. Het gaat om de (informele) netwerkrelaties. Daarbinnen dragen mensen verantwoordelijkheid voor hun eigen bestaan en ook voor de gezondheid en het welzijn van hun medemens.

Onderzoek sociaal kapitaal

Hoe intensief zijn de netwerkrelaties, waarin mensen verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen bestaan èn voor het welzijn van hun medemensen. Hoe veilig en leefbaar vinden mensen hun buurt? En wat kan de gemeente Culemborg doen voor het versterken van de collectieve kracht in de verschillende buurten? Op verzoek van Cocreatie Culemborg hebben in mei 2013 ruim 180 inwoners via de computer een uitgebreide vragenlijst ingevuld, om hier meer duidelijkheid in te verkrijgen.

Uitkomsten onderzoek
De inwoners van de gemeente Culemborg zijn bereid elkaar te helpen en ondersteunen, zonder daar direct iets voor terug te willen. Veel mensen spreken uit met hun problemen bij de buren terecht te kunnen. Daarnaast hebben veel Culemborgers meerdere keren per week contact met familie en vrienden. De inwoners van Culemborg lijken dus niet in eenzaamheid te leven.

 • Onbaatzuchtig
  De Culemborgers zijn onbaatzuchtig. Doen ze iets voor een ander, dan verwachten zij daar niet per se iets voor terug. Dat geldt ook als de Culemborger zich inzet voor de buurt.
 • Intensief contact
  Er is groot sociaal vertrouwen. De Culemborger heeft in het algemeen behoefte aan contact met de buren. De inwoners kunnen met problemen terecht bij hun buren. De verbinding met familie en vrienden is intensief.
 • Veiligheid
  Culemborgers voelen zich veilig: ze durven elkaar aan te spreken in de openbare ruimte, als dat nodig is. Ze benaderen elkaar en lossen kwesties samen op. Aan de andere kant meldt men nauwelijks of geen klachten bij de gemeente of neemt men initiatieven richting de gemeenten. Men wacht af wat de gemeente gaat doen.
 • Afstand
  De afstand tussen de politiek en de Culemborger is groot. De meeste inwoners van Culemborg melden in het onderzoek hebben weinig of geen contact met vertegenwoordigers van de gemeente, welzijnsmedewerkers, buurtagenten of buurtcomité’s.
 • Buurttevredenheid en leefbaarheid
  De grote meerderheid is zeer tevreden met de buurt waarin hij of zij woont. Men voelt zich ook verantwoordelijk voor de leefbaarheid van de buurt. Mensen geven aan zich ook wel te willen inzetten voor de buurt. Overigens is opvallend dat uit de onderzoeksresultaten blijkt dat dit feitelijk weinig gebeurt.
 • Vrijwilligerswerk
  Culemborgers  vinden het doen van vrijwilligerswerk een normale zaak. Zij voelen zich dan nuttig. Maar ze willen niet per direct meer taken doen, die nu bij de gemeente liggen. Een flink deel van de inwoners zegt te willen participeren, maar geeft aan niet te weten hoe ze dat kunnen doen.

Wat gaat er met de uitkomsten gebeuren?
Cocreatie Culemborg zal de uitkomsten van het onderzoek betrekken bij de projecten, die daarvoor in aanmerking komen. Daarnaast wil Cocreatie Culembrog samen met gemeente Culemborg bespreken hoe deze onderzoeksresultaten betrokken kunnen worden bij het versterken van het sociaal kapitaal onder de inwoners. Dit past in de lijn van de initiatieven die CoCu12 wil doorzetten rond de thema’s: vitaal, betrokken en eigenzinnig.

14 oktober 2013

Joost Spithoven – Thematrekker Anders Besturen

%d bloggers liken dit: